Univerza na Primorskem, univerzitetni kampus Livade, Izola, Slovenija

Univerza na Primorskem ima s tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in državnimi inštitucijami položaj partnerja v prostoru narodnostnega in kulturnega stika. V sklopu Kampusa Livade deluje Center mediteranskih kultur, v katerem so zajete vse dejavnosti, povezane z naravoslovjem.

Oprema: laboratorijsko pohištvo, lokalni odsesovalni sistemi, varnostne omare za shranjevanje, tehtalne mize, učilnice

Zaključeno: 2015Galerija