Nacionalni forenzični laboratorij, Ljubljana, Slovenija

Nacionalni forenzični laboratorij je samostojna organizacijska enota Generalne policijske uprave. Ustanovljen je bil z namenom, da opravlja preiskave materialnih sledi, nastalih pri kaznivih dejanjih ali prekrških, in podaja interpretacije rezultatov preiskav za policijo in pravosodne organe. Pri preiskavah uporablja več kot sto različnih metod s področja bioloških, kemijskih, fizikalnih in daktiloskopskih preiskav ter preiskav dokumentov, rokopisov, denarja, fotografij in videoposnetkov.

Oprema: laboratorijsko pohištvo, digestoriji, lokalni odsesovalni sistemi, varnostne omare za shranjevanje, laboratorijski stoli

Zaključeno: 2015Galerija