Medicinska fakulteta Maribor, Slovenija

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (MFUM) je učna in raziskovalna ustanova, v kateri se študentje izobražujejo za pridobitev znanja in veščin, potrebnih za preprečevanje bolezni, ohranjanje in povrnitev zdravja; ustanova, kjer v sklopu inštitutov izvajamo raziskovalno delo in ob tem skrbimo tudi za celostni in trajnostni razvoj posameznika in družbeno odgovornost.

Oprema: laboratorijsko pohištvo, digestoriji, šolska kirurška oprema, varnostne omare za shranjevanje, sterilizatorji, kletke za miši in podgane, mikrobiološke omare

Zaključeno: 2013Galerija