Agencija RS za okolje, Ljubljana, Slovenija

Agencija RS za okolje je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Poslanstvo agencije je spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju ter zmanjševanje naravnih nevarnosti za ljudi in premoženje. Agencija izvaja strokovne, analitične, regulativne in upravne naloge, povezane z okoljem na ravni države. Njen glavni cilj je postati vodilna, učinkovita in zanesljiva okoljska ustanova, ki je sposobna prenašati znanje na druge sorodne ustanove po svetu.

Zaključeno: 2015Galerija