Teagasc Food Innovation Hub, Fermoy, Irska

Food Innovation Hub vključuje zasebne industrijske enote z varnimi namenskimi pisarnami in laboratoriji, ki jih je mogoče najeti za iskanje osebja za raziskave in razvoj na kraju samem za izvajanje raziskav, specifičnih za podjetje. Program raziskovanja hrane Teagasc je mednarodno priznan in zajema celotno prehransko verigo, od proizvodnje na ravni kmetije do predelave in analitičnega testiranja. Osredotoča se na raziskave, pomembne za industrijo, njegov uspeh pa temelji na svoji specialistični naravi, inovativnih zmogljivostih in raziskovalni infrastrukturi.

Oprema: laboratorijsko pohištvo, energetske celice, omare za kisline in bazeGalerija